ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวระดับอนุบาล-ประถม
ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับอนุบาล-ประถม (อ่าน 278) 20 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 320) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 381) 10 ก.ค. 62
ปฏิทินวิชาการและกิจกรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 483) 24 พ.ค. 62
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2273) 05 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 736) 05 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1324) 05 พ.ค. 62
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2204) 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2137) 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1276) 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1862) 05 มิ.ย. 59