ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 212) 29 ต.ค. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 227) 29 ต.ค. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ม.1-ม.3) (อ่าน 387) 07 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ป.4-ป.6) (อ่าน 369) 07 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ป.1-ป.3) (อ่าน 385) 07 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน พูดภาษาจีน ป.4-ป.6) (อ่าน 361) 07 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ป.1-ป.6) (อ่าน 348) 07 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ป.4- (อ่าน 356) 07 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ป.1- (อ่าน 298) 07 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเอกชนจังหวัดตรัง(กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ป.4-ป.6 (อ่าน 459) 07 ก.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 593) 02 ก.ย. 62
รายการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาจีน (คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง) (อ่าน 388) 21 ส.ค. 62
รายการแข่งขัน Spelling Bee (คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง) (อ่าน 255) 21 ส.ค. 62
รายการแข่งขัน Crossword (คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง) (อ่าน 225) 21 ส.ค. 62
รายการแข่งขัน Story Telling (คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง) (อ่าน 192) 21 ส.ค. 62
รายการแข่งขัน Impromptu Speech (คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง) (อ่าน 207) 21 ส.ค. 62
สรุปรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง) (อ่าน 237) 21 ส.ค. 62
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 664) 08 ก.ค. 62
ใบสมัครเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 444) 08 ก.ค. 62
ประกาศ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (อ่าน 1356) 07 ธ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4667) 04 ธ.ค. 61
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1143) 07 พ.ย. 61
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1316) 07 พ.ย. 61