ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1 และแซมชั้นอนุบาล-ประถม ปีการศึกษา 2561 24 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 รอบทั่วไป 03 ธ.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(รอบภายใน)เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM แ 27 พ.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(รอบทั่วไป)เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM 27 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2559 30 ส.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2558 24 ม.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2557 24 ม.ค. 59
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (ESM) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม3 (ห้องเรียนทั่วไป) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม2 (ห้องเรียนทั่วไป) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม1 (ห้องเรียนทั่วไป) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม สสวท. 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม ESM 12 มี.ค. 61
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.3, ม,4 และ ม.6 วันที่ 19 มีนาคม -6 เมษายน 2561 12 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 ก.พ. 61
ข่าวระดับอนุบาล-ประถม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 19 ก.พ. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา 06 ม.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา 13 ก.ย. 60
ปฏิทินวิชาการและกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 05 มิ.ย. 60
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2560 09 พ.ค. 60
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ข่าวสารงานแนะแนว
โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 16 ก.พ. 61
รับสมัครหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 16 ก.พ. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 05 ก.พ. 61
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 01 ก.พ. 61
โครงการความสามารถทางการกีฬา หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 01 ก.พ. 61
โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 01 ก.พ. 61
โครงการ TSU Smart Engineering มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 01 ก.พ. 61
โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (YOUNG SMART FARMERS) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 01 ก.พ. 61
ตารางสอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2561 29 ม.ค. 61
ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 29 ม.ค. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน