ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 22 ก.ค. 60
คู่มือการใช้งานระบบ Google Drive 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4 ห้องเรียนทั่วไปประจำปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM ปีการศึ 19 ธ.ค. 59
บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกทักษะ 08 ธ.ค. 59
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 21 ต.ค. 59
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 25 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงระเบียบทรงผมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 03 พ.ค. 59
รายละเอียดโครงการเพชรปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2559 19 ธ.ค. 58
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E- BOOK) 09 มิ.ย. 57
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2559 30 ส.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2558 24 ม.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2557 24 ม.ค. 59
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 11 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 11 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 11 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 11 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 11 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 11 ก.ค. 60
ตารางร่นคาบเรียนกิจกรรมวันไหว้ครู 09 มิ.ย. 60
ตารางร่นคาบเรียน 09 มิ.ย. 60
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 08 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 08 พ.ค. 60
ข่าวระดับอนุบาล-ประถม
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 11 ก.ค. 60
ปฏิทินวิชาการและกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 05 มิ.ย. 60
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2560 09 พ.ค. 60
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ข่าวสารงานแนะแนว
การตัดวิชาสังคมศึกษาฯ ออกจากการสอบโอเน็ตชั้นป.6 และม.3 ปี 2561 06 มิ.ย. 60
เทคนิคการเลือกอันดับแอดมิชชั่น (Admissions) 2560 29 มี.ค. 60
จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตำมรปูแบบข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กพ.2560 06 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O 06 ม.ค. 60
รับตรง ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธาณสุข 2560 06 ม.ค. 60
รับตรง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2560 06 ม.ค. 60
รับตรง60 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 06 ม.ค. 60
รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปี 2560 06 ม.ค. 60
การสมัครสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 06 ม.ค. 60
รับตรงปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 06 ม.ค. 60
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน