ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 06 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 06 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัญญาวิทย์ มี 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานคริน 25 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์สอบได้คะแนน GAT เชื่อมโยงตอนที่ 1 เต็ม 150 คะแนน จำนวน 23 คน 06 เม.ย. 61
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 และ 1/2 23 มี.ค. 61
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2559 30 ส.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2558 24 ม.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2557 24 ม.ค. 59
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 07 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/61 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/61 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/61 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/61 03 พ.ค. 61
ข่าวระดับอนุบาล-ประถม
ปฏิทินวิชาการและปฏิทินกิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 18 พ.ค. 61
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ข่าวสารงานแนะแนว
TCAS รอบที่ 3 ประกาศโดย ทปอ. 09 พ.ค. 61
การแถลงข่าวของ ทปอ. เกี่ยวกับระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 06 พ.ค. 61
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครรอบ 3 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้า โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT(สอบ ก.พ. 61) แ 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561โรงเรียนปัญญาวิทย์ มีผ 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท 25 เม.ย. 61
กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา2561 25 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์สอบได้คะแนน GAT เชื่อมโยงตอนที่ 1 เต็ม 150 คะแนน จำนวน 23 คน 06 เม.ย. 61
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โรงเรียนปัญญาวิทย์ และกำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561 28 มี.ค. 61
ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 มี.ค. 61
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 มี.ค. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน